Raylı Sistemler

Çalışma Alanları

Proje Yönetimi

Proje Yönetimi, Saha Yönetimi, Sistem Mühendisliği, Proje Finansmanı, Malzeme Kontrolü, Eğitim, İş İlerleme Raporları

Yapım ve Uygulama Hizmetleri

Enerji Temini ve Cer Gücü Sistemi, Malzeme Temini, Montaj, Test ve Devreye Alma, Deneme İşletmesi, Katener Sistemi, Proje Yönetimi, Sistem Mühendisliği, Aydınlatma Sistemi, Topraklama Sistemi, Katodik Koruma Sistemi, Kaçak Akım Koruma, AG sistemi Montajı, Güç ve Zayıf Akım Kablo Montajları, Kablo Yolu Montajı, Fiber Kablo Montajı, Scada Sistemi Montajı

İş Geliştirme
Ülke Kavramı, Maliyet Analizi, Pazar Araştırması, Taşıma Planları, Fizibilite Çalışmaları, Proje Geliştirme, Organizasyon

Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri

Sistem Yerleşimi Tasarımı, İşletme Kavramı, Çevre Koruma, Sinyal ve Haberleşme Sistemi, Depo ve Atölye, Sistem Mühendisliği, İstasyon ve Hat Yerleşimi, Saha Süpervizörlüğü, Fabrika Kabulleri, İşletme Prosedürleri, Enerji Besleme ve Cer Gücü kapsamında,

- Konvansiyonel ve Rijit  Katener Sistemleri
- 3 üncü Ray Sistemi
- Sinyalizasyon
- Enerji Besleme ve CER Gücü Sistemleri
- SCADA
- Radyo
- Anons Sistemi (PA)
- Veri İletim Sistemleri
- Telsiz
- Telefon
- CCTV
- Araç Takip
- Yolcu Geçiş Sistemi
- Güvenlik Sistemi
- Drenaj Sistemleri
- Yürüyen Merdiven
- Asansör
- Tünel ve İstasyon Havalandırma Sistemleri
- Kathodik Koruma / Kaçak Akım Koruma Sistemleri
- Yangından Korunma ve Yangınla Mücadele Sistemleri ( Sulu ve Gazlı Söndürme Sistemleri )
ve tüm Elektro-Mekanik Sistemler

Cer Gücü Besleme Sistemleri
Cer Gücü Besleme Sistemlerinin amacı trafo merkezlerinden araçlara (trenlere) elektrik enerjisini transfer etmektir. En yaygın olanı Katener Sistemleri olup iki ana kısımda değerlendirilirler;

- Konvansiyonel Katener Sistemleri
- Rijit Katener Sistemleri

Bunlara ek olrak kullanılan bir diğer sistem de 3. Ray Sistemi olup ülkemizde her üç sistem de kullanılmaktadır.

E+M  geniş araç parkı ve tecrübeli eleman kadrosuyla söz konusu sistemlerin her türlü tasarımını yapmakta, bizzat tesis ederek işletmektedir.

Sinyalizasyon Sistemleri
Sinyalizasyon Sistemleri ve Cihazları, Raylı Sistemlere ait hatlarda işletmenin kontrolü ve kazalara karşı korunma amacıyla kullanılır. Sinyal Sistemleri hatlara bağlı olmakla birlikte genel olarak 2 grupta değerlendirilir;

- Anahat Sinyalizasyon Sistemleri (Hızlı Tren, Yolcu ve Yük Taşıma Sistemleri)
- Toplu Taşım Sistemleri (Metro, HRS, Tramvay)

E+M, tecrübeli mühendis ve teknisyenleri ile tüm sinyal sistemlerini tesis etmekte ve bizzat işletmektedir.

RAY İşleri

Anahtar Teslim Projelendirme

Hat İşleri Ve Üst Yapı İnşaatı

Balastlı Hat (Beton, Ahşap, Çelik Traversli), Doğrudan Betona Mesnetli Hat, Ray ve Makas Montajı, Balast Serme ve Buraj, Aluminotermit Kaynak ve Kaynak Makinesi ile Alın Kaynağı

Proje Yönetimi

Malzeme Kontrolleri, Eğitimler, İlerleme Raporları, Saha  Yönetimi, Sistem Mühendisliği

Bakım & Onarım

Bakım  Planlaması, Test ve Devreye Alma, Ray Kaynaklarının Ultrasonik Testleri, Ses ve Titreşim Analizi, Mevcut Rayların İyileştirme ve Bakımları, Anahtar Teslim Bakım ve İyileştirme

Malzeme Temini

Raylı Sistemlere ait tüm malzemelerin temini

İnşaat İşleri
- Proje Yönetimi
- Projelendirme
- Maliyet Analizleri
- Trafo Binası İnşaatları
- Depo Sahası İnşaatları
- Atölye Binası İnşaatları
- Altyapı (Drenaj, Atık Su, Yağmur Suyu Sistemleri) İnşaatları
- Kontrol Merkezi Ve İdari Bina İnşaatları
- Malzeme Tedariği