ARİFİYE PAMUKOVA ARASI 2. HAT 160KM/H HIZA UYGUN ŞEKİLDE ELEKTRİFİKASYON YAPIMI VE MEVCUT HATTIN REHABİLİTESİ İŞİ

Başlangıç Tarihi 2013
Bitiş Tarihi 2014
E+M Kapsamı Katener Sistemleri

AÇIKLAMA
Arifiye-Pamukova arası 2.hattın 160 km/h hızda elektrifikasyon yapımı ile mevcut hattın rehabilitesi projesi 2 kısımdan oluşmaktadır.
1.Kısım Arifiye-Pamukova arası mevcut hattın yanına yapılacak yeni hatta ait 160 km/ saat hızda elektrifikasyon yapımı projelendirme, malzeme ve montaj işlerini kapsamaktadır. 2.Kısım Arifiye-Pamukova arası mevcut hattın rehabilitesini kapsamaktadır.
Bu kısımda mevcut hattın seyir teli ve pandulajın yenilenmesi planlanmıştır. Proje kapsamında 25 km çift hat katener işleri firmamız kapsamında gerçekleştirilmiştir. Arifiye - Pamukova arası mevcut hat kesiminde birim fiyat listesinde belirtilen malzeme ve işler kullanılarak iyileştirmeler yapılması ve Arifiye Gar içi katener tesisinin yenilenmesi işleri sözleşmemiz kapsamında gerçekleştirilmiştir.